Rekonstrukce

areálu

zámeckého

pivovaru Semín

Exkurze v Semíně

Z důvodu probíhající rekonstrukce nejsou exkurze v současné době možné.

Historie - areálu zámeckého pivovaru

Původně renesanční zámeček ze 16. století

Počátkem 16. století byla východně od zaniklé semínské tvrze vybudována renesanční budova. Jejím investorem byl Vilém II. z Pernštejna, který roku 1497 obec Semín a Kladruby na Labem zakoupil a potřeboval správní budovu pro západní část svého rozsáhlého panství. Budova tehdy sloužila i jako lovecký zámeček. Po roce 1691, kdy objekt již patřil do majetku císaře Leopolda I., byla budova barokně přestavěna a rozšířena o pivovar. V patře pivovaru byla zřízena roku 1723 sýpka. V roce 1780 budova zámku ztratila svůj správní účel, do roku 1855 pak sloužila k administrativním potřebám zdejšího pivovaru. Dne 13. března 1880 se zde narodil známý architekt Josef Gočár, jehož otec Alois Gočár byl v pivovaru sládkem od roku 1870. Posledním sládkem semínského pivovaru byl Jindřich Dvořák, který se stal majitelem objektu v roce 1918 a v roce 1926 ukončil vaření piva. Pivovar zde existoval 235 let. V dalších letech se z prostoru bývalého pivovaru distribuovalo pivo jiných pivovarů.

Objekt je zařazen na seznam kulturních památek pod číslem 36882/6‐2323.

SOUČASNOST
Společnost Zámecký pivovar Semín s.r.o. přišla s programem znovuoživení areálu!

Exkurze v Semíně

k vidění bude celý areál pivovaru

REZERVOVAT ZDE

Současnost

V současnosti došlo k opravě věžičky zámečku a probíhá příprava otevření expozice předindustriální sladovny, expozice historie obce a slavných rodáků obce. Nově otevřená expozice předindustriální varny. Unikátní expozice předindustriálního sladovnictví a pivovarnictví.

Zrestaurování věžičky a předindustriální sladovny proběhlo za finančního přispění Pardubického kraje.

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení připravuje projekční kancelář Ing. arch. Romana Svojanovského.

BUDOUCNOST

Budoucnost

V zrekonstruovaném areálu vznikne restaurace, ubytovací kapacita, také minipivovar, který by měl navázat na dlouholetou historii vaření piva v Semíně, dále pivní lázně a wellness centrum.

Významnou součástí areálu bude expozice předindustriální sladovny a varny, jejíž součástí budou zrestaurovaná humna a náduvník z roku 1691. Součástí této expozice bude také unikátní hvozdový valach, jedná se o technologii sušení sladu, v ČR na původním místě jsou dochovány pouze dvě tyto unikátní technologie.

Stěžejní expozicí bude expozice Josefa Gočára, našeho nejvýznamnějšího českého architekta, který se v zámečku narodil v roce 1880 a 10 let zde žil. Expozice bude věnována jeho životu a bude zde presentováno jeho rozsáhlé dílo. Autorem obsahu expozice je a na přípravě expozice se podílí Doc. Arch. Zdeněk Lukeš. Tato expozice by měla být výchozím bodem tzv. naučné stezky architekta Josefa Gočára (Semín, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Hradec Králové).

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR máme záměr vytvořit naučnou expozici Semínských přesypů.

KONTAKT

Kontakt

Semín č.p.1, 535 01 Semín, Pardubice

www.pivovarsemin.cz

(+420) 601-318-345

info@pivovarsemin.cz

projektanti

Ing. arch. Roman Svojanovský, Ing. Monika Baráková, Ing. arch. Oldřich Mervart